Dziękujemy Twoje zgłoszenie zostało zarejestrowane w systemie.

Na podany w formularzu adres email zostanie wysłane potwierdzenie zgłoszenia. 

Thank you. Your application has been registered in the system.

A confirmation of the application will be sent to the e-mail address provided in the form.

IKO NAKAMURA Kumite Seminary 2023